VMware newsletter

Professional Services pod lupou - 3. část
07/12/2015 -

Náš čtyřdílný seriál na téma služeb nabízených společností Arrow pro virtualizační řešení VMware a Veeam se dostává do své druhé poloviny. V první části jsme vás seznámili s přehledem všech služeb a druhou část jsme věnovali službám serverové infrastruktury. Dnešní díl budeme věnovat desktopové infrastruktuře a celý seriál uzavřeme popisem služeb pro řešení Veeam.

Nabídka služeb desktopové infrastruktury VMware:

VEN-ARROW-10: Instalace VMware Horizon Standard pro maximálně 10 klientů na existující vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, View Composer, vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, vytvoření jednoho desktop poolu a instalace View klientů na maximálně 10 koncových stanic. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace je dostupná Active Directory doména, plně funkční VMware ESX infrastruktura včetně vCenter Serveru, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 8 hodin

VEN-ARROW-ESX-10: Instalace VMware Horizon Standard pro maximálně 10 klientů včetně instalace vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace maximálně 2 ESX serverů, vCenter Serveru a administrativních nástrojů pro prostředí VMware View. Dále pak obsahuje vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, vytvoření jednoho desktop poolu a instalace View klientů na maximálně 10 koncových stanic. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace jsou plně připravené a do všech potřebných sítí připojené fyzické servery, připravené a dostupné prostory na diskových polích, dostupná Active Directory doména, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 12 hodin

VPR-ARROW-10: Instalace VMware Horizon Advanced pro max. 10 klientů na existující vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, Mirage, vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, publikace jedné vzorové terminálové aplikace, vytvoření jednoho desktop poolu, instalace View klienta na maximálně 10 klientů, instalace Mirage klienta na maximálně 10 klientů, vytvoření 1 base image, 1 aplikační vrstvy. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace je dostupná Active Directory doména, plně funkční VMware ESX infrastruktura včetně vCenter Serveru, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 16 hodin

VPR-ARROW-ESX-10: Instalace VMware Horizon Advanced pro maximálně 10 klientů včetně instalace vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace maximálně 2 ESX serverů, vCenter Serveru a administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, Mirage, a dále pak z vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, publikace jedné vzorové terminálové aplikace, vytvoření jednoho desktop poolu, instalace View klienta na maximálně 10 klientů, instalace Mirage klienta na maximálně 10 klientů, vytvoření 1 base image, 1 aplikační vrstvy. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace jsou plně připravené a do všech potřebných sítí připojené fyzické servery, připravené a dostupné prostory na diskových polích, dostupná Active Directory doména, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 20 hodin

VENT-ARROW-10: Instalace VMware Horizon Enterprie pro maximálně 10 klientů na existující vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, Mirage, vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, publikace jedné vzorové terminálové aplikace, vytvoření jednoho desktop poolu, instalace View klienta na maximálně 10 klientů, instalace Mirage klienta na maximálně 10 klientů, vytvoření 1 base image, 1 aplikační vrstvy, instalace vRealize Operations For View, instalace AppVolumes Manageru a vytvoření 1 vzorového AppStacku. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace je dostupná Active Directory doména, plně funkční VMware ESX infrastruktura včetně vCenter Serveru, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 20 hodin

VENT-ARROW-ESX-10: Instalace VMware Horizon Enterprise pro maximálně 10 klientů včetně instalace vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace maximálně 2 ESX serverů, vCenter Serveru a administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, Mirage, a dále pak z vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, publikace jedné vzorové terminálové aplikace, vytvoření jednoho desktop poolu, instalace View klienta na maximlně 10 klientů, instalace Mirage klienta na maximálně 10 klientů, vytvoření 1 base image, 1 aplikační vrstvy, instalace vRealize Operations For View, instalace AppVolumes Manageru a vytvoření 1 vzorového AppStacku. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace jsou plně připravené a do všech potřebných sítí připojené fyzické servery, připravené a dostupné prostory na diskových polích, dostupná Active Directory doména, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 24 hodin

VEN-ARROW-100: Instalace VMware Horizon Standard pro maximálně 100 klientů na existující vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, View Composer, vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, vytvoření jednoho desktop poolu a instalace View klientů na maximálně 100 koncových stanic. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace je dostupná Active Directory doména, plně funkční VMware ESX infrastruktura včetně vCenter Serveru, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 24 hodin

VEN-ARROW-ESX-100: Instalace VMware Horizon Standard pro maximálně 100 klientů včetně instalace vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace maximálně 2 ESX serverů, vCenter Serveru a administrativních nástrojů pro prostředí VMware View. Dále pak obsahuje vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, vytvoření jednoho desktop poolu a instalace View klientů na maximálně 100 koncových stanic. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace jsou plně připravené a do všech potřebných sítí připojené fyzické servery, připravené a dostupné prostory na diskových polích, dostupná Active Directory doména, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 28 hodin

VPR-ARROW-100: Instalace VMware Horizon Advanced pro max. 100 klientů na existující vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, Mirage, a dále pak z vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, publikace jedné vzorové terminálové aplikace, vytvoření jednoho desktop poolu, instalace View klienta na maximálně 100 klientů, instalace Mirage klienta na max 100 klientů, vytvoření 1 base image, 1 aplikační vrstvy. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace je dostupná Active Directory doména, plně funkční VMware ESX infrastruktura včetně vCenter Serveru, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 40 hodin

VPR-ARROW-ESX-100: Instalace VMware Horizon Advanced pro maximálně 100 klientů včetně instalace vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace maximálně 2 ESX serverů, vCenter Serveru a administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, Mirage, a dále pak z vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, publikace jedné vzorové terminálové aplikace, vytvoření jednoho desktop poolu, instalace View klienta na maximálně 100 klientů, instalace Mirage klienta na maximálně 100 klientů, vytvoření 1 base image, 1 aplikační vrstvy. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace jsou plně připravené a do všech potřebných sítí připojené fyzické servery, připravené a dostupné prostory na diskových polích, dostupná Active Directory doména, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 44 hodin

VENT-ARROW-100: Instalace VMware Horizon Enterprise pro maximálně 100 klientů na existující vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, Mirage, a dále pak z vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, publikace jedné vzorové terminálové aplikace, vytvoření jednoho desktop poolu, instalace View klienta na maximálně 100 klientů, instalace Mirage klienta na maximálně 100 klientů, vytvoření 1 base image, 1 aplikační vrstvy, instalace vRealize Operations For View, instalace AppVolumes Manageru a vytvoření 1 vzorového AppStacku. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace je dostupná Active Directory doména, plně funkční VMware ESX infrastruktura včetně vCenter Serveru, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 44 hodin

VENT-ARROW-ESX-100: Instalace VMware Horizon Enterprise pro maximálně 100 klientů včetně instalace vSphere

Služba sestává z instalace a konfigurace maximálně 2 ESX serverů, vCenter Serveru a administrativních nástrojů pro prostředí VMware View, Mirage, a dále pak z vytvoření jednoho vzorového virtuálního full/linked desktopu, publikace jedné vzorové terminálové aplikace, vytvoření jednoho desktop poolu, instalace View klienta na maximálně 100 klientů, instalace Mirage klienta na maximálně 100 klientů, vytvoření 1 base image, 1 aplikační vrstvy, instalace vRealize Operations For View, instalace AppVolumes Manageru a vytvoření 1 vzorového AppStacku. Služba je poskytována v běžné pracovní době. Výsledkem služby je funkční prostředí virtuálních desktopů akceptující klientská sezení. Podmínkou instalace jsou plně připravené a do všech potřebných sítí připojené fyzické servery, připravené a dostupné prostory na diskových polích, dostupná Active Directory doména, připravené instalační image používaných Windows OS a přítomnost odpovědné osoby s administrátorskými oprávněními ke všem potřebným prostředím. Instalace bude potvrzena servisním protokolem.
Časová náročnost: 48 hodin

Služby VMware a Veeam na míru

Nenašli jste zde službu, jakou potřebujete? Pak prosím kontaktujte naše obchodníky pro zpracování nabídky na míru.


Související články:

Professional Services pod lupou - 1. část
Professional Services pod lupou - 2. část
Professional Services pod lupou - 4. část
7 otázek a odpovědí k Arrow Professional Services
VMware a Veeam: nejen software, také technické služby
Arrow ECS Professional Services pro řešení VMware (představujeme VMware vExperty Arrow)