VMware newsletter

VMware přichází se správou portfolia pro éru cloudu
11/28/2011 -

VMware vSphere® již pomohl tisícům firem s transformací jejich datacenter, a to zjednodušením základních systémů funkcí managementu a jejich zabudováním do virtualizační platformy. Filozofií správy VMware je snaha o další odstraňování komplexnosti IT napříč všemi oblastmi této správy, a to přes infrastrukturu, aplikace i oddělení IT jako takové. Patří sem možnost vložení a integrace správy do samotné platformy a celková konvergence správy, která by měla vést k zefektivnění procesů. Využity by měly být také analytické postupy a to tak, aby se zákazník mohl dostat na takovou úroveň znalosti a automatizace, která je vyžadována při poskytování IT jako služby.

Nové řady produktů zjednodušují a automatizují správu IT

Nová řešení VMware pro správu pomohou zákazníkům s transformací správy jejich infrastruktury, aplikací a obchodních služeb ve virtuálním a cloudovém prostředí.

Infrastruktura: VMware vCenter Operations Management Suite

Vysoce dynamická podstata infrastruktury cloudu značně převýšila tradiční provozní správu. V březnu představený VMware vCenter Operations zjednodušuje a automatizuje veškeré operace integrací výkonu, kapacity a konfigurace správy. Využívá též analytických dat k dodání informací, které zákazníci žádají a potřebují k aktivnímu zajištění určité úrovně služeb v prostředí cloudu.

Prostřednictvím této aktualizace VMware dál naplňuje svou strategii konvergence správy s hlubší integrací VMware vCenter Capacity IQ a VMware vCenter Configuration Manager. Nové panely a upozornění sladí výkon a kapacitu informací tak, aby identifikovaly akutní problémy, pomohly zákazníkům převést jejich infrastrukturu „na správnou velikost“ a rozpoznat a opravit případné problémy s výkonem způsobené konfiguračními změnami. Navíc bude vCenter Operations Management Suite obsahovat také novou uvědomovací schopnost aplikací, která automaticky objeví a zmapuje vztahy a vzájemné závislosti mezi aplikacemi a jednotlivými částmi infrastruktury, které je podporují. To znamená, že zákazníci budou schopni optimalizovat operační infrastrukturu jakou je bezpečnostní správa a obnova po havárii založená na potřebách aplikace.

Více informací o vCenter Operations Management Suite

Aplikace: vFabric Application Management Suite

Přechod ke cloud computingu a výrazný nárůst poptávky po aplikacích nutící organizace se znovu zamyslet nad tím, jak rozvíjejí a spravují aplikace, vede ke vzniku sbližujících se operačních modelů aplikací jako je například „DevOps“. VMware ve snaze pomoci zákazníkovi se zvýšením agility a zlepšením výkonu aplikací představuje novou řadu produktů pro správu aplikací, která majitelům aplikací umožní nasadit a spravovat novou generaci aplikací fungujících na virtuální a cloudové infrastruktuře.

vFabric Application Management Suite zahrne dvě nová řešení, která budou vést aplikační obory ke zjednodušení a sjednocení úsilí vývojářů a provozu. Tyto řady spolu navzájem podpoří přístup k „aktivní správě aplikací“, která IT pomůže držet krok s obchodní poptávkou po změnách v aplikacích. Měla by také efektivněji udržet výkon aplikací a jejich dostupnost v dynamickém prostředí. vFabric AppDirector standardizuje a automatizuje vydání či přechod k aplikacím do jakéhokoli cloudu prostřednictvím velmi jednoduchého postupu se standardizovanými šablonami, komponentními knihovnami a nasazením workflow. vFabric Application Performance Manager umožní zákazníkům proaktivně řídit výkon aplikací ve virtuálním a cloudovém prostředí. vFabric Application Management Suite je optimalizován pro vFabric, ale je možné ho rozšířit i za tento rámec.

Více informací o vFabric Application Management Suite

Oddělení IT: VMware IT Business Management Suite

S nárůstem služeb veřejného cloudu se role IT oddělení ve firmách vyvinula do role zprostředkovatele služeb pro společnost. Tento vývoj ale vyžaduje, aby se tato role také viditelněji odrazila v nákladech, úrovni služeb a v operacích prodejců. VMware představuje řadu IT Business Management Suite, která je založena na technologiích získaných červnovou akvizicí Digital Fuel společností VMware. Tento produkt by měl uspokojit nekompromisní a disciplinovanou potřebu IT manažerů po optimalizaci prodejních hodnot IT investic a předávat informace o hodnotách IT v jazyce, kterému budou rozumět i obchodníci.

Nová řada zahrne tři moduly: IT Finance Manager, IT Service Level Manager a IT Vendor Manager. Společně budou shromažďovat data z široké řady finančních zdrojů a soustředit se na analýzy a vytváření modelů, aby tak nabídly vše v jednom od kapitálových, provozních a servisních výdajů IT se smysluplnými ukazateli a zprávami. Produktová řada IT Business Management umožní vedoucím IT rozhodovat se na základě spolehlivých informací ze zdrojů vycházejících z informací o nákladech, riziku, výkonu a souladu. Bude tak moci fungovat jako zprostředkovatel IT služeb při současném zajištění plného souladu s obchodními potřebami.

Více informací o IT Business Management Suite.