Vyhledávání na www.vmwarenews.cz
Objednejte si pravidelné zasílání newsletteru
Videozáznamy webinářů VMware a Veeam 2020

Podívejte se na videozáznamy webinářů ze seriálů VMware škola a Veeam škola.


Prezentace z VMworldu 2019 US

Chcete-li se seznámit s novinkami z amerického VMworldu, který se uskutečnil v srpnu v San Franciscu, na této stránce si můžete vyhledat a přehrát řadu prezentací.

Prezentace VMware a Veeam na konferenci Virtualization Forum 2019

Jestliže jste neměli možnost navštívit pražskou říjnovou konferenci Virtualization Forum 2019 pořádanou společností Arrow ECS, na této stránce najdete prezentace zástupců společností VMware a Veeam z dopoledního programu v hlavních sálech a také prezentace z odpoledního programu v sálu Veeam.

Igel nabízí zákazníkům VMware svůj kit Work for Home

Igel uvedl na trh Work for Home (WFH) kit pro zjednodušení a urychlení práce z domova. Řešení je založeno na jejich produktu UD Pocket (tenký klient na přenosném bootovatelném USB) který je součástí WFH kitu včetně ročního předplatného na jeho používání. UD Pocket je kompatibilní s běžně používanými terminálovými službami společností Citrix, VMware či Microsoft a jeho součástí je i v něm kontejnerizovaný prohlížeč. Součástí WFH kitu je i roční předplatné na centální management UD Pocketů, který se nazývá UMS, a také Cloud Gateway umožňující správu UD Pocketů přes veřejný internet.

Disaster recovery na low-end polích s využitím vSphere Replication a Site Recovery Manageru 5.1

  Žádost o zaslání podrobnějších informací, dotazů e-mailem    

…aneb jak jednoduše a s relativně nízkými náklady navrhnout design dvou datových center, aby splňovala přísná měřítka pro zotavení po katastrofě.

V tomto článku vás seznámí Karel Novák ze společnosti Alliance Healthcare s.r.o. s postupem, který zvolil pro implementaci disaster recovery řešení. V podmínkách zadání byla cena řešení do 400 000 Kč v jedné lokalitě, což znamenalo nutnost nasazení low-end polí, přičemž bylo nutné zajistit provádění testů za provozu i replikaci.

Jak jsem vyřešil tento problém v Alliance Healthcare s.r.o.? Samozřejmě díky technologiím a řešením VMware…

Prvním krokem k tomu, abyste mohli vůbec pomýšlet na snadné zálohování, vysokou dostupnost a další, je virtualizace serverů, což v našem případě zajistilo řešení vSphere ve verzi Enterprise Plus. Další podmínkou je, abyste měli vybudována dvě geograficky oddělená datová centra.

Následně je potřeba vyřešit zajištění zotavení po katastrofě a vysokou dostupnost, s čímž nám pomohou VMware Site Recovery Manager 5.1 a rovněž další technologie, které jsou od verze vSphere 5.1 součástí vSphere Replication. Pro jejich použití nemusíte mít SRM, nicméně právě kombinace vSphere Replication a SRM je to nejdůležitější, co nám pomůže vše vyřešit.

Jak?

vSphere Replication má tu výhodu, že dokáže provádět asynchronní replikace mezi úložnými systémy nadefinovanými na ESXi 5.1 hostech, a to z jakéhokoliv úložného systému na jakýkoliv jiný (např. z pole IBM na pole DELL), takže i s low-end poli můžete replikovat bez problémů a nemusíte kupovat drahá pole, která podporují synchronní replikace. Minimální interval replikace je 15 minut, maximální je 24 hodin. Samozřejmě – v případech, kdy je i potenciální 15-minutová ztráta dat pro společnost fatální, je nutno využít dražší řešení pro synchronní replikaci.

Ukázka nasazení tohoto řešení ve společnosti Alliance Healthcare s.r.o.

Jedná se o dvě lokality (datová centra). V každé lokalitě je nasazen 3x ESXi 5.1, vCentrum Server a Site Recovery Manager, hardware DELL R710 a pole MD3220. Pro zálohování je použit software Veeam Backup 6.5, pro dohled a monitorování Veeam One 6.5 a zálohy se ukládají na EMC Datadomain a provádí se jejich replikace.

Schéma tohoto nasazení:


Obě lokality slouží jako produkční a zajišťují si vzájemně disaster recovery. Data jsou replikována asynchronně. Diky SRM jsou nastaveny “protection grupy” a disaster recovery plány. Velkou výhodou je, že tyto plány lze bez obav testovat za denního provozu bez dopadu na produkční prostředí a že o plánech máte kdykoliv k dispozici příslušný report, což je velmi výhodné z hlediska auditu. Nezapomeňte ovšem, že že SRM a vSphere Replication není záloha, takže je nutné provádět bežné zálohy virtuálních strojů (VM).

Autor článku:

Karel Novák
VMware vExpert 2012
Leader VMUG CZ
System Engineer Virtual Infrastructure ve společnosti Alliance Healthcare s.r.o.
Blog: www.vmware-veeam.cz
Twitter:novakkkarel


Přidat komentář

Žádost o podrobnější informace