Vyhledávání na www.vmwarenews.cz
Objednejte si pravidelné zasílání newsletteru
Videozáznamy webinářů VMware a Veeam 2020

Podívejte se na videozáznamy webinářů ze seriálů VMware škola a Veeam škola.


Prezentace z VMworldu 2019 US

Chcete-li se seznámit s novinkami z amerického VMworldu, který se uskutečnil v srpnu v San Franciscu, na této stránce si můžete vyhledat a přehrát řadu prezentací.

Prezentace VMware a Veeam na konferenci Virtualization Forum 2019

Jestliže jste neměli možnost navštívit pražskou říjnovou konferenci Virtualization Forum 2019 pořádanou společností Arrow ECS, na této stránce najdete prezentace zástupců společností VMware a Veeam z dopoledního programu v hlavních sálech a také prezentace z odpoledního programu v sálu Veeam.

Igel nabízí zákazníkům VMware svůj kit Work for Home

Igel uvedl na trh Work for Home (WFH) kit pro zjednodušení a urychlení práce z domova. Řešení je založeno na jejich produktu UD Pocket (tenký klient na přenosném bootovatelném USB) který je součástí WFH kitu včetně ročního předplatného na jeho používání. UD Pocket je kompatibilní s běžně používanými terminálovými službami společností Citrix, VMware či Microsoft a jeho součástí je i v něm kontejnerizovaný prohlížeč. Součástí WFH kitu je i roční předplatné na centální management UD Pocketů, který se nazývá UMS, a také Cloud Gateway umožňující správu UD Pocketů přes veřejný internet.

VMware představuje první službami definovaný firewall na trhu, který lépe chrání aplikace a data v lokálních i cloudových prostředích

  Žádost o zaslání podrobnějších informací, dotazů e-mailem    

Nové interní firewallové řešení založené na VMware NSX a VMware AppDefense sleduje známé přípustné chování na úrovni sítě a serverů, a výrazně tak omezuje prostor pro útok.

Společnost VMware uvedla nový službami definovaný firewall, který představuje inovativní přístup k interní firewallové ochraně a omezuje prostor pro útoky v lokálních i cloudových prostředích díky zabezpečení, které je nedílnou součástí infrastruktury.  Službami definovaný firewall VMware je založený na osvědčených schopnostech řešení VMware NSX a VMware AppDefense a spojuje bezprecedentní přehled o aplikacích a jejich známém přípustném chování s inteligentními, automatizovanými a adaptivními firewallovými funkcemi, takže pomáhá lépe chránit aplikace, data a uživatele.

„Inherentní bezpečnost se liší od integrovaného zabezpečení,“ vysvětluje Tom Gillis, viceprezident a generální ředitel divize síťových a bezpečnostních řešení společnosti VMware. „Integrované zabezpečení novým způsobem používá stávající řešení, kdy se například z tradičního firewallu vyrobí modul do datacentrového přepínače. Samotný firewall se tím nijak zásadně nemění. Inherentní bezpečnost využívá jedinečné schopnosti zabudované do virtualizační platformy, které nám umožňují vytvořit zcela nové a unikátní bezpečnostní služby. Nový službami definovaný firewall VMware slouží k interní firewallové ochraně sítí a funguje na principu ověřování známého přípustného chování aplikací namísto vyhledávání hrozeb.“

Myšlenka zaměřit se na známé přijatelné chování aplikace není nová, ale problémem vždy bylo plně aplikaci porozumět. Některá řešení za tímto účelem instalovala agenty na hostované systémy, avšak řešení založená na agentech zvyšují složitost a mají omezený efekt, protože pokud útočník získá správcovská přístupová oprávnění (root), získává i úplnou kontrolu nad strojem a může tedy jednoduše agenta obejít. Aplikace se navíc stávají více distribuované, což musí platit i o zabezpečení. Je nepraktické kvůli kontrole pevně spojit horizontální provoz s určitým hardwarovým zařízením nebo jeho virtualizovanou podobou.

Službami definované firewallové řešení společnosti VMware přistupuje k problému zcela jiným způsobem a zaměřuje se na zdroje, které podnik dobře zná – vlastnoručně zavedené aplikace – namísto zkoumání neznámého. Toto řešení funguje na holém hardwaru, na virtuálních strojích a v kontejnerových prostředích a v budoucnu bude podporovat i hybridní cloudová prostředí, jako je VMware Cloud na AWS nebo AWS Outposts. Podniky mohou toto řešení využít jako jediné firewallové řešení pro své interní potřeby. Službami definovaný firewall společnosti VMware je unikátní v několika ohledech:

  • Cloud pro ověřování aplikací: Umístění na serveru umožňuje službami definovanému firewallu získat podrobný a ucelený přehled o aplikaci a jejích stovkách či tisících mikroslužeb včetně jejich proměn v čase. Cloud pro ověřování aplikací na základě poznatků shromažďovaných od milionů virtuálních strojů na celém světě buduje přesnou mapu zamýšleného „známého přípustného“ stavu aplikace. Jakmile existuje ověřený obraz přípustného chování aplikace, řešení může generovat adaptivní bezpečnostní pravidla pro službami definovaný firewall, který dokáže fungovat na 7. vrstvě a provádět úplnou stavovou inspekci.
  • Ochrana před hostovaným systémem: Službami definovaný firewall VMware využívá schopnost kontrolovat hostovaný operační systém a aplikace bez vlastní přítomnosti na daném stroji. To znamená, že i kdyby útočník získal oprávnění správce, nemůže obejít službami definované firewallové řešení. Službami definovaný firewall dokáže také detekovat a blokovat škodlivý provoz v síti.  Mimoto systém dokáže kontrolovat samotného hosta a za běhu odhalit a zastavit jakékoli škodlivé chování v rámci operačního systému nebo aplikace. Tato jedinečná schopnost představuje nový přístup k síťovým firewallům a prevenci průniku na úrovni serverů.
  • Distribuovaný v softwaru: tradiční přístup k hardwarovým firewallům vyžaduje odvedení datového provozu z virtuálního prostředí do hardwarového zařízení kvůli kontrole. To je neefektivní a obtížně škálovatelný způsob, zejména u moderních aplikací, které mají mnoho komponent nebo služeb běžících na různých serverech a často v různých cloudech. Službami definovaný firewall VMware je založený výhradně na softwaru a vysoce distribuovaný, což znamená, že může běžet všude tam, kde běží aplikace, napříč různými cloudy. Pravidla tedy mohou být uplatňována konzistentně bez přesměrovávání provozu mezi cloudovými prostředími.
Službami definovaný firewall VMware obstál proti reálným útokům

Aby společnost VMware ověřila účinnost svého službami definovaného firewallu, spojila síly se společností Verodin, která pomáhá podnikům měřit, řídit a zlepšovat kybernetickou bezpečnost. Společnost VMware využila bezpečnostní instrumentační platformu (SIP) společnosti Verodin, aby ověřila, zda službami definovaný firewall dokáže účinně odhalit a blokovat známé i neznámé hrozby. Při běhu v detekčním i preventivním režimu odhalil službami definovaný firewall VMware 100 % útoků z testovací sekvence. Plné znění zprávy je k dispozici zde.

Přidat komentář

Žádost o podrobnější informace