Vyhledávání na www.vmwarenews.cz
Objednejte si pravidelné zasílání newsletteru
Videozáznamy webinářů VMware a Veeam 2020

Podívejte se na videozáznamy webinářů ze seriálů VMware škola a Veeam škola.


Prezentace z VMworldu 2019 US

Chcete-li se seznámit s novinkami z amerického VMworldu, který se uskutečnil v srpnu v San Franciscu, na této stránce si můžete vyhledat a přehrát řadu prezentací.

Prezentace VMware a Veeam na konferenci Virtualization Forum 2019

Jestliže jste neměli možnost navštívit pražskou říjnovou konferenci Virtualization Forum 2019 pořádanou společností Arrow ECS, na této stránce najdete prezentace zástupců společností VMware a Veeam z dopoledního programu v hlavních sálech a také prezentace z odpoledního programu v sálu Veeam.

Igel nabízí zákazníkům VMware svůj kit Work for Home

Igel uvedl na trh Work for Home (WFH) kit pro zjednodušení a urychlení práce z domova. Řešení je založeno na jejich produktu UD Pocket (tenký klient na přenosném bootovatelném USB) který je součástí WFH kitu včetně ročního předplatného na jeho používání. UD Pocket je kompatibilní s běžně používanými terminálovými službami společností Citrix, VMware či Microsoft a jeho součástí je i v něm kontejnerizovaný prohlížeč. Součástí WFH kitu je i roční předplatné na centální management UD Pocketů, který se nazývá UMS, a také Cloud Gateway umožňující správu UD Pocketů přes veřejný internet.

VMware patří podle nezávislé analýzy trhu IDC MarketScape mezi lídry v oblasti softwaru pro jednotnou správu koncových zařízení

  Žádost o zaslání podrobnějších informací, dotazů e-mailem    

Společnost VMware se v letošní nezávislé komparativní studii IDC MarketScape umístila mezi lídry trhu softwaru pro jednotné řízení koncových bodů. Studie "IDC MarketScape: Unified Endpoint Management Software 2018 Vendor Assessment" řadí VMware na nejvyšší pozici z hlediska schopností a strategie a jako dodavatele s největším podílem na trhu v tomto segmentu.

Zavádění platforem pro komplexní správu koncových zařízení je všeobecný trend a IDC předpovídá, že do roku 2023 budou více než tři čtvrtiny podniků spravovat většinu nebo veškeré své osobní počítače pomocí platforem pro jednotnou správu koncových bodů (UEM). Umístění společnosti VMware v konkurenčním srovnání dodavatelů UEM softwaru odráží její komplexní přístup zaměřený přímo na instalovanou základnu řešení pro řízení životního cyklu PC vzhledem k postupnému přechodu podniků od tradičních přístupů ke správě k moderním metodám správy prostřednictvím jediné řídicí konzole a platformy.

Podle studie IDC MarketScape patří „VMware se svým řešením Workspace ONE pro jednotnou správu koncových bodů mezi nejaktivnější dodavatele z hlediska zavádění UEM schopností pro nejširší okruh uživatelů a motivuje k přechodu z tradičních platforem pro řízení životního cyklu PC na UEM a moderní metody správy.“

Workspace ONE poskytuje ucelený, konzistentní katalog softwaru s jednotným přihlášením k podnikovým aplikacím všech typů – SaaS, interním, nativním a virtuálním – a umožňuje k nim snadný přístup. Zákazníci mohou prostřednictvím VMware Workspace ONE UEM využít moderní cloudové metody správy koncových bodů včetně PC a mobilních, odolných a IoT zařízení.

Společnost VMware zůstává jedním z největších dodavatelů a nejvýznamnějších inovátorů v oboru. Její nová nabídka řešení přímo cílí na potřeby zákazníků. Mezi nejnovější schopnosti patří:

  • Správa Windows 10 v průběhu celého životního cyklu včetně okamžitého zprovozňování nových zařízení, správy konfigurace s podporou API pro správu mobilních zařízení (MDM) a objektů skupinové politiky (GPO) bez ohledu na doménu, řízení aktualizací operačního systému a distribuce softwaru Win32 metodou peer-to-peer.
  • Analýza dat s pomocí nástroje Workspace ONE Intelligence, který shromažďuje a zpracovává data o všech zařízeních, aplikacích, uživatelích a sítích a na základě jejich vyhodnocení poskytuje poznatky a doporučení pro celé digitální prostředí a umožňuje automatizaci běžných pracovních postupů s cílem snížit pracnost a náklady na IT a zvýšit bezpečnost.
  • Nový konektor Workspace ONE AirLift na serverové straně umožňuje zákazníkům automatizovat převod souborů z nástroje System Center Configuration Manager (SCCM), balíčků aplikací a spravovaných zařízení pod správu Workspace ONE.
  • Unikátní funkce prediktivních oprav s využitím Workspace ONE Intelligence, která vyhodnocuje stav zařízení a rizika na základě průběžně dodávaných informací o hrozbách a zranitelnostech (CVE).
  • První platforma UEM podporující 100 % objektů skupinové politiky a využívající uznávané bezpečnostní benchmarky poskytované Centrem pro internetovou bezpečnost (CIS) a společností Microsoft ke zjednodušení správy GPO.
  • Konzistentní uživatelská zkušenost u všech aplikací bez ohledu na použitý stolní nebo mobilní operační systém včetně integrovaného poskytování virtuálních Windows aplikací a správou a distribucí aplikací Win32.
  • Efektivní správa zařízení Mac založená na moderním přístupu využívajícím nástroje Apple Business/School Manager (DEP a VPP), s řízením životního cyklu nativních aplikací pro macOS a možností provozu důležitých Windows a SaaS aplikací z vlastního katalogu Workspace ONE na zařízeních se systémem macOS.
Potvrzením schopností řešení Workspace ONE UEM je také umístění společnosti VMware mezi lídry ve studii IDC MarketScape zaměřené na dodavatele softwaru pro řízení podnikové mobility již druhý rok v řadě. Výňatek ze studie IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software 2018 Vendor Assessment (srpen 2018) je k dispozici zde.

Přidat komentář

Žádost o podrobnější informace