Vyhledávání na www.vmwarenews.cz
Objednejte si pravidelné zasílání newsletteru

Prezentace z VMworldu 2019 US

Chcete-li se seznámit s novinkami z amerického VMworldu, který se uskutečnil v srpnu v San Franciscu, na této stránce si můžete vyhledat a přehrát řadu prezentací.

Prezentace VMware a Veeam na konferenci Virtualization Forum 2019

Jestliže jste neměli možnost navštívit pražskou říjnovou konferenci Virtualization Forum 2019 pořádanou společností Arrow ECS, na této stránce najdete prezentace zástupců společností VMware a Veeam z dopoledního programu v hlavních sálech a také prezentace z odpoledního programu v sálu Veeam.

Veeam Availability Suite v8: nové funkcionality

  Žádost o zaslání podrobnějších informací, dotazů e-mailem    

Nová verze Veeam Availability Suite v8 přináší mimo jiné významné vylepšení funkcionalit pro replikaci.

Společnost Veeam oznámila, že ve čtvrtém kvartálu roku 2014 uvede ke všeobecné dostupnosti svou novou produktovou sadu Veeam Availability Suite v8. Tento nový produkt s sebou přináší i řadu významných vylepšení pro replikaci, která je pro Veeam spolu se zálohováním klíčová. Replikace totiž tvoří základ strategií pro ochranu dat. Zálohování je povinností, ale pouze replikace vám umožní stáhnout hodnoty RTO na minimum. I proto přináší nová verze v8 významné vylepšení replikace – pojďme si hlavní funkcionality představit.

Replikace ze záloh

Nová verze v8 vám umožňuje zvolit, odkud replikační úlohy získají data o virtuálních strojích. Kromě provozního úložiště totiž nyní můžete replikovat i přímo ze souborů záloh. Hlavní výhodou je, že již nemusíte vícekrát zasahovat do vašeho provozního prostředí, a tím snížíte dopad činností pro ochranu dat ve svém provozním úložišti na polovinu.


Obrázek 1: Vybírání zdroje ze záloh

Vestavěná WAN Akcelerace pro replikační úlohy

Ve verzi 7 jsme představili vestavěnou WAN akceleraci pro úlohy Backup Copy. Protože jde o vestavěnou funkci, nepřináší s sebou vyšší složitost či dokonce náklady na údržbu jako řešení pro WAN akceleraci od jiných dodavatelů. Pokud používáte řešení Veeam, obsah vašich záloh již řešení zná, a je tak možné snížit objem dat skrze celou síť a to s nejlepším možným výsledkem.

Vestavěná WAN akcelerace se ukázala jako velmi populární řešení ve v7 pro úlohy Backup Copy, proto jsme se rozhodli ji nově poskytnout také pro replikační úlohy. WAN akcelerace jde ruku v ruce s další funkcionalitou – šifrováním provozu v síti. Naše šifrování neovlivňuje redukční poměry dat ve WAN akceleraci, což je rozdíl oproti univerzálním WAN akcelerátorům.

V neposlední řadě vám nyní umožníme „zahřát cache“ – warm cache – z existujících skladů záloh a to ještě předtím, než vůbec započnete úlohy. Celý proces je tedy možné ještě více urychlit.


Obrázek 2: Použití WAN akcelerátoru pro repliky

Plán na převzetí služeb při selhání

Nejzajímavější novou funkcí je přidaná možnost pro tvorbu plánů pro převzetí služeb, pokud dojde k selhání. To znamená, že nyní můžete celé převzetí plánovat s předstihem a začít akci jedním klikem, přesně v momentu, kdy je třeba. Dokonce můžete převzetí služeb udělat jednoduše pomocí svého iPadu, když ležíte na pláži na dovolené (díky našemu webovému rozhraní). Samozřejmě, že doufáme, že k této situaci nedojde, a vy si užijete dovolenou, každopádně máte kdykoliv plnou kontrolu. Plánování převzetí služeb při selhání přidává novou položku do webového rozhraní zahrnout pod Replica tab, jak je možné vidět na obrázku 3.


Obrázek 3: Plány na převzetí služeb při selhání

Do plánu můžete zahrnout virtuální stroje z vašich replik a pomocí jednoduchého dialogového okna je můžete přesouvat nahoru či dolů podle pořadí v jakém chcete, aby se znovu nastartovaly. Stejně tak můžete spuštění některých strojů pozastavit, aby nedošlo k situaci, že se spustí předtím, než jsou plně v provozu služby z jiného stroje.

Můžete také vytvořit několik plánů na převzetí při selhání a spustit pouze některý, pokud víte, že předchozí plán byl úspěšně dokončen a vaše úložiště pro disaster recovery má stále dostatek zdrojů k udržování méně důležitých virtuálních strojů.

Testování těchto plánů bude založeno na technologii SureReplica, která zajistí, že vaše repliky budou fungovat, když je budete potřebovat. Díky Virtual Labs můžete pomocí technologie SureReplica plně testovat obnovitelnost vašich replik virtuálních strojů, a to bez žádného dopadu na vaše provozní prostředí.

Plánované převzetí služeb

Plánované převzetí služeb (failover) je nyní plně integrované v produktu, což umožnuje migraci datacenter či provádění údržby ve vašem provozním prostředí či provozních hostitelích. Vše je možné zajistit bez jakékoliv ztráty dat, nicméně v tomto případě je nutný krátký výpadek. Když provedete plánované převzetí služeb, zdrojový virtuální stroj bude vypnut a poslední změny budou replikovány do cílového virtuálního stroje, který bude spuštěn viz. obrázek 4.


Obrázek 4: Plánované převzetí služeb z uživatelského rozhraní

Zákazníkům vyhovují kombinované schopnosti našich produktů, které spojují zálohování a replikaci, protože poskytují výkonnou sadu nástrojů pro vybudování strategie pro obnovu po havárii. Replikace poskytuje nejnižší možné hodnoty RTO pro vaše prostředí a přináší vysokou dostupnost, vzdálenou replikaci apod.

Nová produktová sada Veeam Availability Suite v8 (všeobecná dostupnost ohlášena na Q4 2014) opět vylepšuje sadu nástrojů Veeam o mnoho dalších a zajímavých funkcí.


Přidat komentář

Žádost o podrobnější informace