Vyhledávání na www.vmwarenews.cz
Objednejte si pravidelné zasílání newsletteru
Videozáznamy webinářů VMware a Veeam 2020

Podívejte se na videozáznamy webinářů ze seriálů VMware škola a Veeam škola.


Prezentace z VMworldu 2019 US

Chcete-li se seznámit s novinkami z amerického VMworldu, který se uskutečnil v srpnu v San Franciscu, na této stránce si můžete vyhledat a přehrát řadu prezentací.

Prezentace VMware a Veeam na konferenci Virtualization Forum 2019

Jestliže jste neměli možnost navštívit pražskou říjnovou konferenci Virtualization Forum 2019 pořádanou společností Arrow ECS, na této stránce najdete prezentace zástupců společností VMware a Veeam z dopoledního programu v hlavních sálech a také prezentace z odpoledního programu v sálu Veeam.

Igel nabízí zákazníkům VMware svůj kit Work for Home

Igel uvedl na trh Work for Home (WFH) kit pro zjednodušení a urychlení práce z domova. Řešení je založeno na jejich produktu UD Pocket (tenký klient na přenosném bootovatelném USB) který je součástí WFH kitu včetně ročního předplatného na jeho používání. UD Pocket je kompatibilní s běžně používanými terminálovými službami společností Citrix, VMware či Microsoft a jeho součástí je i v něm kontejnerizovaný prohlížeč. Součástí WFH kitu je i roční předplatné na centální management UD Pocketů, který se nazývá UMS, a také Cloud Gateway umožňující správu UD Pocketů přes veřejný internet.

Železnice Slovenské republiky udržují svá data v pohybu s mimořádnou dostupností díky technologiím Veeam

  Žádost o zaslání podrobnějších informací, dotazů e-mailem    

„Řešení Veeam pomáhá Železnicím Slovenské republiky efektivně zajistit hyper-dostupnost většině klíčových systémů pro nepřetržité poskytování přepravních a dopravních služeb. Technologie Veeam umožnily ŽSR zrychlit procesy zálohování a obnovy na pár minut, což je pro kvalitu poskytovaných služeb nadmíru důležité.“ – Ing. Michal Korauš, PhD. MBA, Deputy Director of ŽSR – Železničné telekomunikácie.

Hyper-dostupnost v pojetí ŽSR znamená neustálou funkčnost všech systémů i připravenost zaměstnanců IT podpory vyřešit rychle případné problémy. Výpadek jakéhokoli systému či aplikace může přerušit poskytování služeb ŽSR a zvýšit rizika bezpečnostních incidentů. Vzhledem k důležitosti železniční přepravy pro chod státu i každodenní život občanů a firem je důraz na zajištění neustálé dostupnosti kritický. Původní řešení správy dat pokrývalo tyto náročné požadavky pouze částečně a přinášelo problémy zejména s ohledem na masivní virtualizaci, stávající ukládací technologie, objem zpracovávaných dat i celkovou náročnost správy. Bylo proto nezbytné vybrat nové řešení, které by naplnilo jak očekávané hodnoty ukazatelů času a bodu obnovy, tak i odstranilo dosavadní složitost. Nové řešení vyžadovalo toto vše v podobě snadno spravovatelných, univerzálně použitelných a moderních technologií.

Řešení Veeam

V rámci výběrového řízení na vhodné řešení pro ŽSR otestovaly Železniční telekomunikace řadu technologií, přičemž vysoké nároky na úroveň poskytovaných služeb byla schopna splnit nejlépe společnost Veeam. Klíčovou roli tu hrálo také silné propojení s technologiemi Intel a Veeam. Řešení Veeam Availability Suite, používané v kombinaci s HPE StoreOnce a šesti úložnými zařízeními HPE 3PAR 8200 plně pokrývá dostupnost dat virtuálních strojů, které představují 99 procent všech provozních prostředí. Celkově technologie Veeam chrání několik set virtuálních serverů a desítky TB dat, a to ve dvou geograficky oddělených lokalitách. Zálohy některých prvků jsou navíc i automaticky testované, a nevyžadují tak manuální ověřování ze strany administrátorů.

Celý projekt realizovaly Železniční telekomunikace samostatně během pouhých 3-4 měsíců, přičemž v případe potřeby byly dispozici konzultační služby certifikovaného partnera Veeam.

Sada Veeam Availability Suite je dnes v Železničních telekomunikacích využívána především v kombinaci s produkty společnosti HPE, HPE StoreOnce 50TB VSA a šesti úložnými zařízeními 3PAR 8200, které zastávají roli místního i vzdáleného úložiště pro zálohy.

Výsledky projektu

  • Komplexní řešení podporující klíčové činnosti. Sada Veeam Availability Suite umožnila Železničním telekomunikacím vybudovat podnikovou architekturu, která plně vyhovuje náročným požadavkům správce železniční infrastruktury a umožňuje zajistit nepřetržitý provoz. Veeam umožnil výrazně snížit celkové investiční i provozní výdaje spojené se zálohováním a zajištěním dostupnosti.
  • Bezproblémová integrace i časové úspory. Systémy Veeam bezproblémově spolupracují s ostatními technologiemi používanými v Železničních telekomunikacích a umožňují obnovit virtuální stroje v řádu minut. Jde o výrazné zrychlení, které nám umožnilo věnovat ušetřený čas na další zkvalitnění poskytovaných služeb Železničních telekomunikací. Nesporným přínosem je i pokročilá podpora deduplikace a snížení nároků na úložný prostor až o 80 procent.
  • Vyšší bezpečnost naplňující povinnosti plynoucí z GDPR. Technologie značky Veeam jsou důležitým prostředkem pro celkové zvýšení informační bezpečnosti včetně integrity a odolnosti systémů, a tedy i naplnění povinností souvisejících s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů známým pod zkratkou GDPR nebo se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Přidat komentář

Žádost o podrobnější informace