Vyhledávání na www.vmwarenews.cz
Objednejte si pravidelné zasílání newsletteru

Prezentace z VMworldu 2019 US

Chcete-li se seznámit s novinkami z amerického VMworldu, který se uskutečnil v srpnu v San Franciscu, na této stránce si můžete vyhledat a přehrát řadu prezentací.

Prezentace VMware a Veeam na konferenci Virtualization Forum 2019

Jestliže jste neměli možnost navštívit pražskou říjnovou konferenci Virtualization Forum 2019 pořádanou společností Arrow ECS, na této stránce najdete prezentace zástupců společností VMware a Veeam z dopoledního programu v hlavních sálech a také prezentace z odpoledního programu v sálu Veeam.

Arrow ECS Professional Services pro řešení VMware

  Žádost o zaslání podrobnějších informací, dotazů e-mailem    

Naši VMware vExperti vám pomohou zvládnout řadu výzev spojených s nasazováním, rozšiřováním či provozem virtualizované infrastruktury.

Přínosy, které přináší podnikům a organizacím virtualizovaná infrastruktura, není nutné znovu vyjmenovávat – jsou dnes již dostatečně známé a byly popsány v řadě publikací a v nespočetných internetových příspěvcích. O něco méně už se hovoří o tom, že úspěšné zvládnutí virtualizačních projektů tak, aby uživatelům poskytovaly opravdu maximální možné přínosy, zase až tak samozřejmé není. Všechny etapy virtualizačního projektu – od úvodního rozhodování o nasazovaní nových technologií, přes jejich implementaci nebo rozšiřování stávající infrastruktury až po provozní záležitosti, jakými jsou vysoká dostupnost, snadná správa či zajištění komfortní práce uživatelů bez výpadků a prostojů – vyžadují uplatnění vysoce kvalifikovaných, specifických znalostí, jejichž využití v konečném důsledku znamená, že virtualizovaná infrastruktura bude poskytovat uživatelům služby v požadované kvalitě, přičemž budou současně optimalizovány náklady na její provoz. Právě takovými znalostmi disponuje VMware vExpert.

Kdo je VMware vExpert?

VMware vExpert je člověk, který věnuje svůj pracovní a často i volný čas zvyšování praktických znalostí o VMware technologiích, které získává během práce na virtualizačních projektech, při testování virtualizačních technologií nebo přímo v provozu datových center. Je to člověk, který je „advokátem“ technologií VMware a který své znalosti dále sdílí v rámci odborných komunit. Nejde přitom o znalosti nabyté z literatury či prezentačních slidů, ale o reálné zkušenosti z praxe. vExpert se přitom neomezuje pouze na technologie VMware, ale zvládá také další technologie spolupracující s technologiemi VMware.

V Arrow ECS působí v roce 2015 již dva VMware vExperti

Součástí našeho týmu VMware jsou dva specialisté na virtualizační technologie – Karel Novák a Jiří Viktorin. Oba jsou součástí velké komunity VMware architektů, konzultantů, administrátorů a designerů známé jako VMware vExperti. Toto ocenění je udělováno pro daný rok vždy na základě výsledků a činnosti v minulém roce. VMware vExperti jsou vybíráni každý rok znovu, není to tedy žádné „doživotní“ ocenění. O to cennější je, že Karel Novák je VMware vExpertem od roku 2012 nepřetržitě již 4 roky za sebou. Jiří Viktorin získal toto ocenění v letošním roce poprvé.

Pokud jde o specializaci, Karel Novák je zaměřen na datová centra využívající technologie VMware a Veeam, Jiří Viktorin pak na VMware end user computing. Setkat se s nimi můžete mimo jiné i na virtualizačních školeních – oba dva vExperti disponují certifikací VMware Certified Instructor - Level 2.

Jak vám mohou naši vExperti pomoci
Rozhodujete se o nasazení nových technologií nebo řešíte rozšíření současné infrastruktury VMware? Řešíte dlouhodobé nebo náhlé problémy? Chcete předcházet problémům nebo zkonzultovat některé dílčí virtualizační téma?

Ať již jste společnost, která provozuje nebo plánuje virtualizační infrastrukturu, či partner, který chce využít služeb VMware vExpertů pro svůj virtualizační projekt, neváhejte se na nás obrátit. Můžeme vám nabídnout služby jako práce technika Arrow na tzv. "slot", kdy se náš specialista stává na dobu několika měsíců – vždy několik dnů v měsíci – součástí projektového týmu tvořeného partnerem a koncovým zákazníkem. Dalším příkladem služby jsou analýza kondice virtualizovaného IT prostředí s využitím nástroje VMware HealthAnalyzer či práce vExperta u zákazníků, kdy je vExpert Arrow součástí týmu partnera, který daný projekt realizuje. Více informací k těmto službám naleznete v jednom z našich dřívějších článků.

Kontakty a další informace

VMware tým Arrow ECS

Karel Novák:

Jiří Viktorin:

Přidat komentář

Žádost o podrobnější informace