Vyhledávání na www.vmwarenews.cz
Objednejte si pravidelné zasílání newsletteru
Videozáznamy webinářů VMware a Veeam 2020

Podívejte se na videozáznamy webinářů ze seriálů VMware škola a Veeam škola.


Prezentace z VMworldu 2019 US

Chcete-li se seznámit s novinkami z amerického VMworldu, který se uskutečnil v srpnu v San Franciscu, na této stránce si můžete vyhledat a přehrát řadu prezentací.

Prezentace VMware a Veeam na konferenci Virtualization Forum 2019

Jestliže jste neměli možnost navštívit pražskou říjnovou konferenci Virtualization Forum 2019 pořádanou společností Arrow ECS, na této stránce najdete prezentace zástupců společností VMware a Veeam z dopoledního programu v hlavních sálech a také prezentace z odpoledního programu v sálu Veeam.

Igel nabízí zákazníkům VMware svůj kit Work for Home

Igel uvedl na trh Work for Home (WFH) kit pro zjednodušení a urychlení práce z domova. Řešení je založeno na jejich produktu UD Pocket (tenký klient na přenosném bootovatelném USB) který je součástí WFH kitu včetně ročního předplatného na jeho používání. UD Pocket je kompatibilní s běžně používanými terminálovými službami společností Citrix, VMware či Microsoft a jeho součástí je i v něm kontejnerizovaný prohlížeč. Součástí WFH kitu je i roční předplatné na centální management UD Pocketů, který se nazývá UMS, a také Cloud Gateway umožňující správu UD Pocketů přes veřejný internet.

VMware představuje nejobsáhlejší řešení pro cloudovou infrastrukturu a správu

  Žádost o zaslání podrobnějších informací, dotazů e-mailem    

Společnost VMware představila rozsáhlé řešení složené z produktů pro cloudovou infrastrukturu a správu, odborných poznatků a podpůrné sítě partnerů, které pomůže zákazníkům dosáhnout vyšší efektivity a dosáhnout provozní pružnosti.

VMware vCloud® Suite 5.1 je první řešení, které umožní provoz softwarově definovaného datového centra. Sada vCloud integruje nejpokročilejší portfolio produktů VMware pro virtualizaci, infrastrukturu cloudu a správu do jediného nástroje, čímž zjednodušuje přijetí technologií éry cloudu.

Softwarově definované datové centrum plní slib cloud computingu zajistit pružné, efektivní a spolehlivé IT služby tím, že rozšíří výhody virtualizace na každou doménu datového centra – výpočetní, úložnou a síťovou, i na související služby v oblasti dostupnosti a bezpečnosti. Architektura softwarově definovaného datového centra zahrne všechny hardwarové zdroje a vloží je do společné kapacity, ze které mohou automatické funkce bezpečně a efektivně přerozdělovat zdroje podle aktuálních požadavků aplikací. Nájemci nebo zákazníci využívající softwarově definovaná datová centra mohou mít vlastní virtuální datová centra s logicky oddělenými kolekcemi všech použitých virtuálních výpočetních, úložných, síťových a bezpečnostních zdrojů, které jsou zvyklí používat.

VMware vCloud Suite: První řešení pro softwarově definovaná datová centra

VMware vCloud Suite předělá každou vrstvu infrastruktury datového centra na softwarové služby probíhající přes standardní hardware, čímž zjednoduší a zautomatizuje provoz při současném zachování úrovně aplikačních služeb i pro ty nejnáročnější kritické podnikové aplikace. VMware vCloud Suite spojuje prvky, které zákazníci potřebují pro vybudování, provoz a správu cloudové infrastruktury – virtualizaci, služby softwarově definovaného datového centra, provisioning na základě daných pravidel, „recovery“ po havárii a správa aplikací a provozu:

VMware vSphere® 5.1 – prověřená platforma pro všechny typy aplikací

Základem VMware vCloud Suite je aktualizovaná verze světově nejrozšířenější virtualizační platformy, která navíc obsahuje 100 rozšířených a nových funkcí pro zajištění nevyšší úrovně služeb všech aplikací, včetně pracovní zátěže kritické pro chod podniku a I/O senzitivních aplikací s nízkou latencí. Klíčová vylepšení VMware vSphere 5.1 zahrnují výkonnější virtuální zařízení, více inovací jako prevence pro neočekávané výpadky systému a robustnější síťové funkce.

VMware vShere 5.1 bude podporovat virtuální stroje s až 64 virtuálními procesory. Aby tato zařízení vydržela v chodu nepřetržitě, vylepšil VMware řešení VMware vMotion® tak, aby bylo možné za provozu migrovat mezi virtuálními stroji bez potřeby sdíleného úložiště. VMware vSphere 5.1 také představuje nové řešení VMware vSphere Data Protection™ pro jednodušší a spolehlivější zálohování a obnovu virtuálních zařízení, VMware vSphere Replication pro nákladově efektivní ochranu před havárií a VMware vShield Endpoint™ pro efektivnější bezpečnost virtuálních zařízení.

VMware vSphere 5.1 bude také zahrnovat klíčová vylepšení nástroje VMware vSphere Distributed Switch™ včetně schopnosti podporovat až 500 síťových hostů na jeden distribuovaný přepínač. S novými funkcemi pro kontrolu zdraví sítě, zálohování nastavení, obnovení a „recovery“ po havárii zjednodušuje VMware vSphere 5.1 Distributed Switch nasazení, správu a odstraňování potíží virtuálních sítí. Navíc VMware vSphere 5.1 podporuje tzv. single-root I/O virtualizaci (SR-IOV) pro optimalizaci síťového výkonu pro aplikace citlivé na latenci.

Více informací o VMware vSphere 5.1 naleznete zde.

VMware vCloud Director® 5.1 – poskytnutí služeb virtuálního datového centra v řádu minut

Klíčovou součástí řešení VMware vCloud Suite je sada služeb pro softwarově definované datové centrum. Služby využívají principy virtualizace, jako je odběr, sdružování a automatizace, pro zajištění úložiště, síťového propojení, bezpečnosti a dostupnosti. VMware vCloud Director řídí provisioning těchto služeb a zajišťuje kompletní virtuální datová centra, která mohou být připravena k použití během několika minut. VMware vCloud Director 5.1 obsahuje významná vylepšení škálovatelnosti, která podporují „elastická“ virtuální datacentra obsahující násobné VMware vSphere clustery a až 30 tisíc virtuálních zařízení. VMware vCloud Director 5.1 má vylepšené rozhraní API a rozšiřitelné rámce, které umožňují zákazníkům propojit široké spektrum infrastrukturních služeb třetích stran.

Více informací o VMware vCloud Director 5.1 naleznete zde.

VMware vCloud Networking and Security 5.1 – redefinujeme síť

S představením vCloud Suite přináší VMware přední řešení pro softwarově definované sítě a bezpečnost, které se zaměřuje na jednu z posledních překážek na cestě k dosažení pružného cloud computingu – síť. VMware vCloud Networking and Security umožní dynamické vytváření virtuálních sítí a služeb, které jsou kompletně oddělené a nezávislé na fyzickém síťovém hardwaru.

vCloud Networking and Security umožní zákazníkům vytvářet logické sítě pro každou aplikaci nebo nájemce a izolovat síťový provoz mezi aplikacemi patřícími stejné organizaci – bez ohledu na omezení a hranice fyzických sítí. Vytvořením shluku síťové kapacity nad každým síťovým hardware může vCloud Networking and Security jednoduše podporovat desetitisíce izolovaných virtuálních sítí stejně snadno, jako vytvářet a spravovat virtuální zařízení.

VMware vCloud Networking and Security propojí VXLAN protokol s VMware vShield edge a dalšími službami pro bezpečnost aplikací, a vytvoří tak plnohodnotnou sadu softwarově definovaných síťových funkcí a rozsáhlou soupravu řešení pro virtualizaci sítě – počínaje virtuálními přepínači až po vizualizovanou vrstvu 4–7 služeb. Zároveň bude zahrnovat rozšiřitelný rámec pro podporu integrace širokého spektra síťových a bezpečnostních řešení třetích stran.

Více informací o VMware vCloud Networking and Security naleznete zde.

vCenter Site Recovery ManagerTM 5.1 – automatizované „recovery“ po havárii pro všechny aplikace

Pro zajištění dostupnosti a rychlého „recovery“ aplikací v softwarově definovaném datovém centru zjednodušuje vCenter Site Recovery Manager 5.1 plánování „recovery“ po havárii a zajišťuje předvídatelné obnovení prostřednictvím automatického testování a plánu realizace. VMware vCenter Site Recovery Manager zároveň podporuje migraci dat do datových center a prevenci proti havárii. Produkt je možné integrovat s VMware vSphere Replication a širokým spektrem dalších replikačních technologií od partnerů VMware. VMware vCenter Site Recovery Manager je podporován rozšiřující se sítí poskytovatelů služeb, kteří nabízí „recovery“ po havárii v cloudu, a zákazníci tak mohou využít nejlepší technologie pro „recovery“ po havárii, aniž by museli investovat do vlastní záchranné infrastruktury.

Více informací o vCenter Site Recovery Manager 5.1 naleznete zde.

Díky tomu, že začínají být datová centra řízena softwarem, mohou zákazníci zjednodušit a zautomatizovat správu a provoz a dosáhnout tak vyšší efektivity a pružnosti cloud computingu. VMware vCloud Suite obsahuje vFabric Application Director™, vCenter Operations Management Suite™ a vCloud Connector™ pro rychlejší provisioning aplikací, přesun pracovní zátěže mezi cloudy a zajištění inteligentní automatizace pro plánování kapacity, správu výkonu a „compliance“.

Široká oborová podpora pro VMware vCloud Suite

Silná komunita partnerů VMware složená z více než 55 tisíc společností je stále klíčovější součástí procesu doručení cloudových řešení VMware zákazníkům. Nový produkt VMware vCloud Suite bude podpořen širokým spektrem partnerů včetně poskytovatelů technologií, nezávislých softwarových obchodníků, poskytovatelů řešení a služeb, systémových integrátorů i všech hlavních globálních výrobců hardwaru.

Přečtěte si, co říkají partneři o novém řešení VMware vCloud Suite.

Nové služby a duševní vlastnictví VMware pro lepší orientaci v éře cloudu

VMware dnes zároveň představil nové služby Cloud Ops týkající se duševního vlastnictví, poradenství, transformace a vzdělávání. Služby Cloud Ops jsou založeny na zkušenostech, které společnost VMware nasbírala, když pomáhala stovkám zákazníků po celém světě vybudovat, zprovoznit a optimalizovat veřejná a privátní cloudová prostředí. Cloud Ops pracuje s novým provozním modelem, který posouvá IT od reaktivního, taktického vztahu s firmou do role strategického partnera, který pomáhá zprostředkovat kritické služby s přidanou hodnotou napříč organizací.


Přidat komentář

Žádost o podrobnější informace